Privacy Policy

PRIVACY VERKLARING Branding A Better World

Branding A Better World gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam (1016 DK) aan de Westermarkt 4, hierna te noemen “Branding A Better World” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Branding A Better World verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Branding A Better World u over de manier waarop Branding A Better World uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Branding A Better World worden aangeboden op brandingabetterworld.com.

 

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Doel
Branding A Better World verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van brandingabetterworld.com, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Branding A Better World gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Branding A Better World.

2. Nieuwsbrieven
u kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Branding A Better World heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Branding A Better World samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Branding A Better World meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via hello@brandingabetterworld.kinsta.cloud.

3. Zakelijke klanten
Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Branding A Better World deze gegevens net zoals die van andere klanten van Branding A Better World.

 

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Branding A Better World geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Branding A Better World voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Branding A Better World een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Branding A Better World op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Branding A Better World maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Branding A Better World ontvangt.

 

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar hello@brandingabetterworld.kinsta.cloud of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

 

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Branding A Better World tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”- functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op brandingabetterworld.com werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid Branding A Better World

1. Branding A Better World heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Branding A Better World verwerkt ten behoeve van brandingabetterworld.com. Branding A Better World accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

 

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Branding A Better World bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan brandingabetterworld.com, tenzij Branding A Better World op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

 

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Branding A Better World behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via brandingabetterworld.com bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van brandingabetterworld.com gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en brandingabetterworld.com in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 22-05-2018.


Contact
Ons